Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mai Ngọc Thoảng – Bu nuyh Hăt janh mbơh hưn nô nau

04/06/2020 10:43 G6T+7

Mai Ngọc Thoảng deh năm 1953, bu nong Mường, ntŭk deh ta xă Ngọc Trạo, n’qual Thạch Thành, n’gor Thanh Hóa. Che dơi bu moh jêng “sĭm bôk tơm tâm nau pah kan” ta mặt trận mbơh hưn nô nau ta tâ tâm lơh 81 nar măng ta Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Nô hăt janh Mai Ngọc Thoảng (tâl bar ntơm bơh chiau ti) m’ak tâm nuih n’hâm tâm mâp băl tâm lơh ndrel kăl e

Mpôih ka han che dơi bri dak jao tâm lơh sŏk tay neh ntu bu pit ta Quảng Trị, đah nau kan dơi bu jao mât mray nau kan mbơh hưn nô nau tâm lơh tâm su. Ta nau tâm lơh tâm su gĕh âk bom, che ntĭm gai n’hanh ndjôt bôk oh nô ka han tâm tiểu đội, mô klach rĭ aơ, blau mĭn kan găn ăp ntil nau tât ta săk jăn gơi nkra trong rse. Gĕh âk tâ che bêch bơh pĭt bom, phao gơi kât rse; jêh dâk rêh yor bom tlư, che pah kan tay nau kan bri dak jao. Ta khay 7/1972, dôl ma rê găn dak gĕh âk pháo bu panh păng, gĕh rplay pháo r’toh dăch 10 met, n’hao săk păng ka lơ dak jêh rĭ tŭp tay tâm dak. Che mĭn nau kan dŏng mbŭng păng gơi mŭm bar đah bôk rse tăch gơi nô nau mbơh hưn tâm lơh tâm su tât ân bu gĭt, hôm e bar đah jâng bar đah ti păng rê mô klach rĭ aơ khă bom My dôl ma ntôp. Nau janh che sâm kơl bư nô nau mbơh hưn tâm lơh tâm su dơi bu pah kan uĕh ntơm bơh nau kan ntĭm gai tât ta ntŭk tâm lơh. Ta mông che dôl dŏng mbung mŭm rse gơi bu tâm mbơh hưn nô nau kan, rê tât tâm ka lang dak lah tâ Ðại tướng Võ Nguyên Giáp kuăl điện ntĭm gai nau tâm lơh tâm su…

Hồ Mai (t.h)

2,131
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.