Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mar naor - zangv trang sưc muôx grê ntơưv nênhs Cơ Tu

02/08/2018 10:35 G8T+7

Nênhs Cơ Tu nhoz thangx tsangv tox trôngz Quangx Nam, mar naor zos iz zangv trang sưc chuv đox, tangr tưs tưz muôx ntơưv khâuz ndơưk cxuô hnuz tưz xưs li chor hnuz Tsaz, nox yôngz, lêr hôis…

Chor yanhv mar naor zos trang sưc nhiav hênhr ntơưv nênhs Cơ Tu

Yangv trang sưc zos nôngz mar naor khênhx, trâu phangz, nôngz tâuz. Shiz shơư hur plơưr chor nôngz mar naor zos chor câuk nar buô têz, trâu đaik, shênhv ntông muôx grê. Mar naor lo nênhs Cơ Tu uô jông gâux sâuv khâuz ndơưk ntâuz txaix, tsêr truênx thôngr, ndil lêr gâul tưv haz iz cxa chuôz zênhx txơưr. Yangv trang sưc mar naor lô seiz li biêuv tươngs ntơưv trang sưc, chei, đăngs jul hur côngx đôngx. Mar naor thôngx li chuôz zênhx thiêng pangz zangv lo đangz, moz gênhl, uô jông gâux, zangv chuô uô moz, por vêv đăngs jul. Thâuv ndur, chor nôngz mar naor lo tuz hluôs Cơ Tu khơưs puz hluôs gâux haz tsinhv zos chuôz zênhx nav txir muôz tsuô nxeik môngl uô nênhx.

Hồ Mai (Theo Báo ảnh Dân tộc miền núi)

417
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.