Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Liêtx sir - Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv Trânx Bôis Cơ

17/10/2019 09:40 G10T+7

Trânx Bôis Cơ zus shông 1932, minhx cxưx Hoa, cơưv ntơưv tsêr cơưv Phuc Đưc shông 1948 (nhis nuôr zos Tsêr THCS Trânx Bôis Cơ, cuâns 5, đrôngl.HCM).

​​​

Đoanx viên thanh niên cxul shangz hơưv nzang Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv Trânx Bôis Cơ

Hnuz 4/5/1950, canhv sat cơư kror trôngx tsêr cơưv viv shuv xinhz môngl côngv bair khoar tir tsinhz chei. Trânx Bôis Cơ sơưr chơư shuv xinhz krêz jas cơưv “cuôs krêz kror trôngx tsêr cơưv, krêz kror trôngx tsêr cir tuc chia shuv xinhz tror tuôx cơưv” hnuz 6/5/1950 haz mangl canhv sat chinhr cuênx nênhs krêr ntâus. Muôv Trânx Bôis Cơ mangl nênhs fêv ntêl môngl cơư haz ntâus hênhr zênhx nzênhv 5 hnuz mo. Hnuz 12/5/1950, tangs đăngs jul viv nênhs fêv ntâus, muôv lo tso tror lus tsuô chor qangr tsêr cơư ntơưv chor fôngx zưl haz hu đror chor lus saz xangr uô kangz hlo: “Chor fôngx zưl, sơưr tsênhl!” tês chia tuôs hur ntu shông hluôs kror nhis muôx 18. Kror tuôs haz tinh thânx ntâus tsangv ntơưv muôv ntơư hu cxiz cxuô cxênhx hluôs sơưr môngl uô cach mangs đrul suôz hu “Iz lênhx nênhs kâul, chơưx lênhx nênhs sơưr”. Chia ndu txus chor pangz mangx, tuôs ntơưv Trânx Bôis Cơ, pêz têz qơưs tưz khơưs tsuô muôv Huân chương ntâus tsangv hangx II haz côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv tsuô shông 2000.

Hồ Mai (t.h)

1,529
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.