Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr tar saz ntơưv nênhs Chăm Bax Ni - Ninh Thuâns

10/03/2017 09:48 G3T+7

Lêr tar saz lo tsov cưv tsuô chor kuôl pux txix 9 txus 15 shông, zos iz nghi lêr zov chênhr, tiv zix nhoz hur hêx thôngr nghi lêr luz nênhx ntơưv nênhs Chăm Bax Ni, xênhr Ninh Thuâns. Chia uô lêr, tsưr tsêr zuôr cxul haz uô jông gâux tsêr uô lêr; uô par truênx thôngr Chăm chia côngv…

Kuôl pux Chăm hur lêr tar saz

Tsưr lêr zos chor cav sư haz tsưc săc pangz mangx lêr. Txus hnuz lể, chor kuôl pux lo chox lus hur tsêr chia uô jangv, nangr khâuz ndơưk truênx thôngr, chox trang sưc haz pangr plâuz hâu saz sâuv tax tâuz hâu. Iz nghi thưc zov chênhr zos chor kuôl pux iz tus jos hơưv chor tsưc săc, nav txir, pus zơưs, nênhs cxênhz jê chia cxuô lênhx côngs nhênhx nênhs tar saz txix thâuv nuôr. Chor hluôs gâux nuôr lo nênhs cxênhz jê puz khôngv zos: Nhiax, cuz los sis tưv, nhux, yik, jangx… haz lus phôngv jông.

Bình Nhi (t.h)

935
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.