Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah kơp lĕ jêng bu nuyh têh bơh bu nuyh Chăm Bà Ni – Ninh Thuận

10/03/2017 09:48 G3T+7

Bư brah kơp lĕ jêng bu nuyh têh dơi bu ndâk bư brah ma ăp phung kon se bu ur ntơm 9 – 15 năm, jêng nau bư brah kh’lay, uĕh tâm nau rêh nuih nhâm bơh bu nuyh Chăm Bà Ni, n’gor Ninh Thuận. Gơi bư brah, bu nơm tơm wâl ndâk n’hanh bư ân uĕh wâl bư brah; bư banh sa kăl Chăm gơi bư brah…

Bu ur Chăm ta tâ bư brah kơp lĕ jêng bu nuyh têh

Bu nuyh bư brah lah ăp ko ranh kon yhơng n’hanh bu nuyh way bư brah tâm bon lan. Ta nar bư brah, ăp bu ur dơi bu nglăp tâm wâl gơi nchhoh mbăn ân uĕh, rvăn kông nhoong n’hanh kât sŏk ân prêh ka lơ bôk. Nau bư brah kh’lay aơ lah ăp bu ur mbah ăp bu nuyh bư brah, mê mbâ, jrŏng rnoi, mpôl băl gơi ăp bu nuyh aơ kơp lah khăn păng lĕ jêng bu nuyh têh ta mông aơ. Ăp bu ur dơi mpôl băl ân ndu ndơ tâm ban lah: prăk, mah, mô rĭ rpu, ndrôk, be… n’hanh ăp ntil nau lah uĕh săk jăn.

Bình Nhi (t.h)

825
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.