Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah kah gĭt bơh bu nuyh Dao Quần Chẹt

17/08/2017 10:12 G8T+7

Ta khay lôch năm, ăp r’năk bu nuyh Dao Quần Chẹt ta n’qual Ba Vì (Hà Nội), way ndâk tâ bư brah lôch năm ta wâl gơi kah gĭt Bàn Vương, jrŏng rnoi, brah yang lĕ ân nau uĕh, mât rong ma r’năk tâm du năm lĕ lăn.

Bu jâu bư brah kah gĭt

Ndu ndơ dŏng bư brah gĕh du mlâm sur, du mlâm iăr n’kuăng, 42 mlâm banh giầy (mau nglang n’hanh chăng)… Bu jâu bư brah kah gĭt, mbơh hưn ăp ntil nau gĕh pah kan tâm du năm, dăn ăp ntil nau lap, nau đăp mpăn tât tâm năm mhe. Jêh nĕ bu bư brah su sam bŭt mah ân jrŏng rnoi, bu nuyh lĕ khĭt. Jêh du sam bŭt mah, bu nơm tơm wâl mpêh kloh n’dŏk ăp ntŭk pâl wâl dơm tâm gir kal e, ndjôt nkhŭt ta trong veh. Jêh bư brah ăp bu nuyh pâl k’dŏ kop. Ta nar bư brah aơ, ăp ntil nau jêr zŏk, nau lêt rganh, nau tâm keh koh, nau tâm dông tâm mbang dơi bu lâm lơi, ăp bu nuyh tâm r’năk êp dăch tât pâl rlưn ngêt sa.

Bình Nhi (t.h)

732
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.