Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah Ramadan bơh bu nuyh Chăm

10/08/2017 10:02 G8T+7

Khay mô sa poăch Ramadan (hôm dơi bu moh lah Khay tâm rŏng) jêng mông uĕh bơh bon lan Chăm.

Mpôl Chăm tĕng chroh Hồi (mpôl Bà-ni n’hanh Islam) ta n’gor An Giang hăn rvăt ndrel ndu ndơ sa lor ma tât nar bư brah

Khay mô sa poăch Ramadan tĕng lơ bu nuyh tĕng Chroh Hồi, dơi bu pah kan nŭm ăp ntil nau bư brah n’hanh mbơh sơm, rŏ sam bŭt ntĭm nau brah nti, dăn ân đăp mpăn tâm nau rêh n’hanh ăp ntil nau pah kan ân nhâm nđâp uĕh tâm bon lan… Ăp bu nuyh uănh tay nau tih, nau di tâm du năm rêh, tă bơh nĕ nsrôih kan ân uĕh, gĕh nau rgâl mhe tâm nau rêh ân uĕh. Ăp nar tâm khay mô sa poăch, ntơm bơh ơm ôi tât măng bri, bu nuyh tĕng chroh Hồi giáo ntơm 15 năm lâ ma ka lơ mô dơi sa, ât su hât, ât ngêt ndrănh bia, mô dơi tâm dông, tâm  lah tâm lơi bư gĕh nau mô tâm rom gop tâm bon lan; gĭt nau rêh ji ngot jêr zŏk, gơi nti ren rgâl nuih nhâm, yor nĕ blau tâm rŏng mêr n’hanh kơl ăp bu nuyh gĕh nau rêh o-ach. Jêh du khay mô sa poăch mơ bu sa tay poăch. Aơ jêng tâ gơi ôp khâl bon lan, mpôl băl, oh nô kônh wa, ân ndơ ma bu nuyh o-ach. Nau ji nuih, ji khek jêh bư brah aơ dơi bu lâm lơi, khăn păng tâm nhŭp tih, tâm hŭk n’hanh lah uĕh ăp ntil nau đăp mpăn tâm nau rêh.

Bình Nhi (t.h)

691
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.