Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr Cuar tăng ntơưv txir nênhx zơưs Chu Khâu

07/04/2017 14:49 G4T+7

Cuar tăng (ndê tênhz) tsinhv hu uô câp săc, nghi lêr zov chênhr hlo hur siv nênhx ntơưv iz lênhx txir nênhs zơưs nênhs Chu Khâu, xênhr Lai Châu.

Nghi lêr Cuar tăng ntơưv nênhs Chu Khâu

Nhuôs tuz Chu Khâu txix thânv shang txus hlu tar nênhx, txus thâuv môngs njiz pus zơưs por lênhx hlang đhâu tsơưs hlo iz jas "cuar tăng". Nhuôs tuz Chu Khâu txix 11 – 12 shông tưz uô lêr câp săc. Hnuz uô lêr câp săc tsinhv zos hnuz hôix ntơưv côngx đôngx nênhs Chu Khâu. Tangs nro jêx jos tuôx côngv saiz, phôngv tsuô chuôz zis muôx nhuôs tuz lo câp săc. Cxuô zangv lo bangx uô ntêx ntơư khangv 2 – 3 shông haz chor chuôz zis muôx nhuôs tuz nhoz hur ntu shông ntơư tuôx uô cê côngv iz jas uô tưz tâu. Uô ntêx hnuz uô lêr, chor tus hluôs Chu Khâu tsuv đang đêx hur saz si, nox kangz nhoz hur, tsi lo tuô tsax, tsi lo nox grax đêr haz tsuv uô đăngs nuv thiêns… Nghi lêr zuôr côngs nhênhx tar nênhx, vai tsox haz tsach nhiêms ntơưv car nhênhs tsuô côngx đôngx.

Bình Nhi (t.h)

670
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.