Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah Quá tăng bơh bu klô Dao Khâu

07/04/2017 14:49 G4T+7

Quá tăng (mpoh ŭnh) hôm dơi bu moh lah nau bư brah kơp bu nuyh lĕ têh, nau bư brah kh’lay ngăn ngên tâm nau rêh ăp bu klô Dao Khâu, n’gor Lai Châu.

Nau bư brah Quá tăng bơh bu nuyh Dao Khâu

Bu klô Dao Khâu ntơm mhe deh tât têh săk, lah gĭt sĭt ta jrŏng rnoi lah iê ngăn ngên du tâ bư brah “quá tăng”. Bu klô Dao Khâu ntơm 11 – 12 năm dơi bu bư brah kơp lah bu nuyh lĕ têh. Nar bư brah kơp bu nuyh lĕ têh jêng nar rbŭn ngêt sa bu nuyh Dao Khâu. Lam bu nuyh bon lan tât hăn uănh bu bư brah, lah uĕh ma rnăk gĕh kon bu klô dơi bu bư brah kơp lĕ têh. Lor ma bư brah ăp ntil ndu ndơ dơi bu rơm ntơm 2 – 3 năm n’hanh ăp rnăk gĕh kon tâm ban năm dơi bu ndâk bư brah du tâ. Lor ma bư brah, ăp bu ndăm Dao Khâu ŭm tôh ân kloh, mô dơi sa poăch, mô dơi bư n’khĭt mpô mpa, mô dơi sa poăch so n’hanh pah kan ân uĕh… Nau bư brah aơ gơi kơp bu klô nĕ lah bu nuyh lĕ têh, gĕh nau kan n’hanh nuih k’hưm ma bon lan.

Bình Nhi (t.h)

667
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.