Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah lăp gŭ wâl mhe bơh bon lan H’rê

26/10/2017 09:27 G10T+7

Bu nuyh H’rê rêh âk ta ăp xă mpeh bri yôk tâm n’gor Quảng Nam, Bình Ðịnh n’hanh Kon Tum. Bu nuyh H’rê rêh tâm wâl prêh.

Ndâk bư âm uĕh ntŏk bư brah, rơm ăp ntil du ndơ gơi bư brah lăp gŭ wâl mhe

Nau bư brah lăp gŭ wâl mhe bơh bu nuyh H’rê dơi bu bư brah bar ntil aơ: Jêh mô hôm gŭ tâm bon n’hanh r’năk gĕh kon (gŭ ur gŭ sai) nĕ khăn păng gŭ êng gơi ndâk nkra wâl mhe. Jêh ruah neh, ndâk nkra jêh wâl, nau kan ntơm nĕ lah ruah nar uĕh (way ruah lơ chẵn, âm lịch) gơi gŭch sur, lăch iăr,…gơi bư brah lăp gŭ wâl mhe. Jêh bư uĕh ntŏk bư brah, rơm du ndơ dŏng bư brah, bu ranh bon, bu nuyh gĕh k’hưm bư brah kuăl brah yôk, brah dak, brah nar, brah siăl phŭt, brah neh lăp uănh bư brah lăp gŭ wâl mhe. Bu nuyh nơm tơm wâl gŭch sur gơi kuăl brah yang tât hăn uănh nau bư brah, dăn ân brah yang ân ma r’năk ndâk nkra ngih wâl ân uĕh ta ntŏk aơ.

Bình Nhi (t.h)

809
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.