Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah Kỳ yên bơh bu nuyh Ngái

28/07/2017 09:35 G7T+7

Bư brah Kỳ yên (bư brah dăn nau đăp mpăn) way dơi bu nuy Ngái ndâk ta yan bôk năm mhe, gơi đăn ân lih siăl uĕh, ăp ntil tơm tăm jêng uĕh, ăp r’năk ăp bu nuyh gĕh nau đăp mpăn.

Bư brah Kỳ yên bơh bu nuyh Ngái, n’gor Bắc Giang

Gơi rơm ndơ bư brah gĕh ăp rup nkăch Tam thanh Ngọc gơi (ăp brah yang), chĭng, rke rpu, pêh, iăr, sur… Ta nar bư brah aơ gĕh iê iănh ngăn ngên lah 2 he bu nuyh n’hanh âk ngăn ngên lah 10 nuyh. Bu nuyh ndô môk phật, nchhoh aơ cà sa leo trong lah bu nuyh nai gơi bơh ân ăp brah yang. Pe mlâm nhang dơi bu su n’hanh ma uh rke rpu jêng tâ bư brah ntơm ndâk. Bu nuyh nai leo trong hăn ndăch tĕng rup bat quái, hăn ndrel ma mprơ, jêh mprơ bu goh chĭng, mbơh hưn ân brah yang nô nau gĕh pah kan bư mir jan ba du năm bơh bu nuyh bon lan tâm bon. Bư brah Kỳ yên kal e dơi ndâk têh ngăn tâm ban nar bư brah nĕ bu n’khĭt rpu, ndrôk. Nar aơ lĕ dơi bu bư nơih, mô gĕh zŏ mông khă nĕ lah hôm e prăp mray uĕh nau way aơ ta bôk năm mhe.

Bình Nhi (t.h)

1,023
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.