Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn bư brah “Xến Xó Phốn” bơh bu nuyh Thái ta mpeh Tây Bắc

02/03/2017 14:31 G3T+7

Rbŭn bư brah Xến Xó Phốn (Rbŭn bư brah dăn ân trôk mih) way dơi bu ndâk bư dăch lôch khay 10 lơ âm.

Bư ân uĕh mâng ta tâ rbŭn bư brah dăn ân trôk mih

Tĕng nau way mĭn bu nuyh Thái mpeh Tây Bắc: Brah yang mât uănh mih siăl ŭch ngăn đah phung kon se rêh mô gĕh mê mbâ gơi bư wâl ân khăn păng nĕ trôk mô gĕh mih, bư jêng yan kăl wai. Trôk mô saơ mih lah nau tih bu nuyh bu ur “gĕh bŭn êng”. Yor nĕ, bu nuyh bon lan bư brah Xến Xó Phốn, bư brah dak, brah n’hor dak sĭt hăn nau dăn ŭch kơl kan an ma kon bu nuyh, tâm nĕ kuh lah ăp phung bu ur mô blau mât mray săk jăn nơm. Ăp nau dăn kuh lah aơ lĕ bư jêng ăp ntil nau răch brah n’hanh nau pâl tâm nau bư brah dăn ân trôk mih. Lah bư brah, phung bư brah aơ hăn tât ta ăp wâl gơi dăn ndu ndơ bư brah. Lah lĕ gĕh nŭm ndu ndơ dŏng bư brah, phung bư brah hăn tât ta ntŭk way bư brah, bư brah dăn ân trôk bư mih.

Bình Nhi (t.h)

1,197
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.