Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lễ hội "Xến Xó Phốn" của người Thái vùng Tây Bắc

02/03/2017 14:31 G3T+7

Lễ hội Xến Xó Phốn (Lễ hội cầu mưa) thường được tổ chức khoảng cuối tháng 10 âm lịch.

Trang trí cây nêu trong lễ cầu mưa

Người Thái vùng Tây Bắc quan niệm rằng: Thần linh cai quản mưa gió thương những đứa trẻ sinh ra không có cha để làm nhà cho nên đã không làm mưa, khiến trời hạn hán. Trời không mưa là lỗi của những người phụ nữ “chửa hoang”. Vì vậy, dân bản phải làm lễ Xến Xó Phốn, cúng lễ các vị chủ nước, chủ sông suối về nghe nguyện vọng của con người, đồng thời trách phạt những người phụ nữ không biết giữ mình. Những lời cầu xin, trách móc được đúc kết thành các bài cúng và các trò chơi trong lễ hội cầu mưa. Trong phần lễ, đoàn người làm lễ sẽ đến từng nhà để xin lễ vật. Đến khi đã có đủ lễ vật, đoàn người rước đến địa điểm cúng lễ, xin trời làm mưa.

Bình Nhi (t.h)

177
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.