Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôix “Xên mươngx” ntơưv nênhs Nduôr

30/11/2017 09:57 G11T+7

Lêr hôix "Xên mươngx" muôx thâu thêr civ XIII, ndu txus txax njil, ndu txus chor tsưr xinhz tưz krêz tơưv mươngx (bê thangx qơư nênhs Nduôr chiax nhoz).

“Tor măc lêx” zos iz hur chor uô si lâul ntơưv tsôngv box Nduôr lo tsov cưv hur lêr hôix “Xen mươngx”

Lêr hôix lo uô tsuô luz 1 hli los sis 2 hli ntux, zos txir nênhz haz chor nênhs lâul tsov cưv. Lêr côngv tsuv muôx yo ntơưv tus tuz thuôx xênhv muôx công bê los sis nênhs tangz tov uô hâu uô vâtx côngv. Lêr vâtx muôx: Pâuk chix đăngz, pâuk têk nhiax, ntâuz txaix haz ntâu zangv nox lo uô ntơưv grax tưv… Xâuk kangz phênhv lêr krêz khoz đruôl chiêng ntâu uô si lov jêv li laiv poz hluô, chaix nênhs, nuô nênhr, “tor măc lêx”, “tor tiêc”… nuôr zos jas chia tsôngv box thor tsưr xinhz pangz cuôs phuôz chuô huv, kông lông jông, jêx jos nox kangz, nhoz jông.

Bình Nhi (t.h)

504
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.