Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn bư brah “Xên mường”bơh bu nuyh Thái

30/11/2017 09:57 G11T+7

Rbŭn bư brah “Xên mường” gĕh ntơm thế kỉ XIII, gơi nkah gĭt nuih nhâm, nkah gĭt ăp ma brah yang lĕ ndâk njêng mường (săk neh ntu ntŏk bu nuyh Thái rêh).

“Tó mắc lẹ” jêng du ntil nau pâl kal e bơh bon lan Thái ndâk ta tâ rbŭn bư brah “Xên mường”

Rbŭn bư brah aơ dơi ndâk ta khay ngoay mô rĭ khay 2 lơ âm, yor che bu jâu n’hanh ăp bu ranh ndjôt bôk ndâk bư brah. Bư brah aơ gĕh ao bơh kon bu klô tâm jrŏng rnoi ndrŏng mô rĭ bu nuyh dôl pah kan têh bư brah. Ndơ dŏng bư brah gĕh: kông rvăn ta ko, kông duôk ta tih, nah tanh n’hanh ăp ntil trau sa dơi bư tă bơh poăch rpu… Jêh bư brah, jêh bu goh gâr ntơm ndâk nar rbŭn aơ dơi bu ndâk tay ăp ntil nau pâl klŭp kòn, tâm rlong ncho seh, panh na “tó mắc lẹ”, “tó tiếc”… Aơ jêng tâ gơi bon lan dăn trôk neh ân mih uĕh, siăl uĕh, ăp yan tăm tơm jêng uĕh, bon mường đăp mpăn, hơm răm.

Bình Nhi (t.h)

555
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.