Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn bư brah Thăk Kôông bơh bu nuyh Khmer, Sóc Trăng

05/10/2017 10:31 G10T+7

Rbŭn bư brah Thăk Kôông bơh bu nuyh Khmer dơi ndâk ntơm lơ 14 tât 16 khay 3 lơ âm ăp năm.

Ndơ dŏng mô dơi lah mô gĕh tâm nau rbŭn bư brah Thăk Kôông gĕh ndơ dơm chŭt kao dơi nkra tă bơh ndoh play đung

Nau rbŭn bư brah ntơm gĕh tă bơh n’đơn n’kôch yôk neh tâm băn chĭng ta âp An Trạch, xă An Hiệp, n’qual Châu Thành, n’gor Sóc Trăng. Lah gĕh jâng bu nuyh chhot ka lơ, yôk neh ntaih tâm ban bu tur chĭng. Lah bu chhot nĕ ăp r’năk mâp âk nau lap, uĕh lăng săk jăn, ăp ntil tơm tăm jêng uĕh, play âk. Bu nuyh bon lan ta ntŏk aơ lĕ ndâk nkra wâl jê ta aơ gơi bư ntŏk bư brah ăp năm. Ăp ntil ndu ndơ dŏng bư brah dơi bu dŏng gĕh âk ngăn lah play đung, n’ha sa mlu, kao krih, rnih ba, tuh, mbo… Jêh bư brah, nau bư brah ndơp dơi bu bư brah tâm ban gĕh: phe, boh sa, long… dơm ta dŭk dơi nkra tă bơh do prit mbâk ân dak hoch leo du. Jêh lôch nĕ, ăp bu nuyh sŏk grăp rnih ngũ cốc, iê buh năk, nhang tă bơh ntŏk bu su… mbrih ta ndrênh lĕ gơi bư brah neh ntu, huêng ba, ăp brah yang mât uănh neh tăm ăp ntil tơm, dăn ân du năm gĕh n’sĭt âk ndu ndơ gĕh tăm, bu nuyh bon lan hơm răm, đăp mpăn.

Bình Nhi (t.h)

2,145
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.