Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôix uô tsâus txir nênhz ntơưv nênhs La Ha

15/06/2017 14:02 G6T+7

Nênhs La Ha tsov cưv lêr hôix uô tsâus txir nênhz chia ndu txus txax njil txir nênhz tưz muôx côngs chơưv, khu moz tsuô pux tuz nhuôs.

Qangr tsêr lu ntơưr jông gâux chia uô nênhz ntơưv txir nênhz

Lêr hôix lo tsov cưv uô ntêx hnuz jamx nax hli hur 3 hli tsaz đrul tuôx côngv ntơưv nênhs muôx moz lo txir nênhz khu jông. Txir nênhz zos nênhs chox kra bangx cxuô zangv, tsax cxu, pangx hangr jôngr uô jông gâux haz ntâu zangv tôngz siz zov chênhr chiz tsov cưv uô ntơưv ntơưv txir nênhz tsêr. Thâuv tưz uô nênhz tangs, txir nênhz chiz chor nhuôs zus lus tsơưs fangx tsuv lêr, uô nênhz zuc chor tsưr xinhz pangz nênhs La Ha chiax nhoz ntêr, muôx đăngs jul. Côngv chor tsưr xinhz tangs, txir nênhz uô nênhz… Thâuv txir nênhz uô nênhz tangs, pêx xinhv hur jos côngv sênhr chêr “tăng bu” – khoz trăngx shôngz, sênhr chêr laix hair lax, thor lus năngs, sênhr chêr fuôv, sênhr chêr trak, khoz đruôl… Lêr hôix lo chuôz uô zos uô tsâus, ndu txus tsax njil txir nênhz viv muôx côngs khu moz haz kra côngv pus zơưs tsuô tuz nhuôs

Bình Nhi (t.h)

887
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.