Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah kah gĭt bu jâu bơh bu nuyh La Ha

15/06/2017 14:02 G6T+7

Bu nuyh La Ha way ndâk tâ rbŭn bư brah kah gĭt bu jâu gơi mpơl ân bu gĭt nuih nhâm mô chuêl, kah gĭt ma bu jâu yor gĕh n’hâm kơl, săm nau ji ma bon lan.

Du ntŭk dơi bu bư uĕh gơi bư brah ta wâl bu jâu

Nau bư brah aơ way dơi ndâk ta ăp nar ang khay ang vil ăp khay tâm 3 khay bôk yan kao lah gĕh âk bu nuyh ji cop dơi bu jâu săm bah. Bu jâu lah bu nuyh tơm ndjôt bôk leo bư brah, rơm mpô mpa, kao si kao gle n’hanh ăp ntil ndu ndơ dŏng ba bă gơi bư brah ta wâl bu jâu. Lah jêh bư brah, bu jâu ân ăp kon rong bư brah, bư brah kuăl jă ăp brah yang mây uănh uĕh bu nuyh La Ha mô dơi roh, gĕh nau dăng tâm nau rêh. Jêh bư brah lah yang, bu jâu bư brah săm ăp ntil nau ji păng way săm ma bu nuyh bon lan… Jêh bu jâu bư brah, bu nuyh bon lan k’dŏ “tăng bu” – goh đah dĭng n’kar, k’dŏ kai lŏ, dăn ân trôk mih, k’dŏ siăm, k’dŏ prêh đao, k’dŏ gâr… Nau bư brah aơ dơi ndâk lor nĕ lah gơi mpơl ân nuih nhâm kah gĭt, mô dơi chuêl ma bu jâu yor gĕh nhâm săm nau ji ma bu nuyh bon lan, tâl bar nĕ lah “nchŭn” nau blau săm nau ji cop bơh bu jâu n’hanh ntĭm tay nau bư brah kah gĭt jrŏng rnoi ma oh mon kon sau.

Bình Nhi (t.h)

888
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.