Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah rao n’ha ba bơh bu nuyh Mường

23/08/2016 14:34 G8T+7

Bu nuyh Mường ta Hòa Bình ndâk tâ Bư brah rao n’ha ba tâm khay 7, thay 8 lơ âm, di yan ba luh kao.

Bu ur Mường bư brah rao n’ha ba lŏ

Bư brah aơ gơi kah gĭt ăp bu nuyh ndâk sŏk neh gŭ rêh bon Mường n’hanh dăn ân ăp ntil ndu ndơ tăm du yan uĕh jêng. Nar bư brah, bu nuyh bon lan rơm ăp ntil ndơ sa gĕh puăch sur, iăr n’hanh ăp ntil banh, play sa gơi bư brah. Ndu ndơ dŏng bư brah dơi dơm ta bôk lŏ ăp rnăk, gơi ân bu jâu răch brah. Nau răch brah n’kôch nau ntơm gĕh njêng kon bu nuyh, nau neh ntu mô hŏ gĕh gơi tăm ba ân kon bu nuyh sa; ndơn n’kôch goi rnih ba; săk ăp bu nuyh gĕh nhâm bư lŏ ntơm bơh kăl e… Ăp rnăk tanh I tă bơh tơm gle chŭt rsau iăr dơm ta bôk lŏ’ koih âk mâng gle prêh tâm du met, chuông mâng gĕh chŭt nar iăr chah lôm bư bar mlâm nar, chŭt tâm lŏ n’hanh puăn đah mpeh lŏ gơi mprơh nau m’hĭk, nau ji ntưp.

Bình Nhi (t.h)

1,314
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.