Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah m’ak gĕh ba mhe bơh bon lan Cơ Tu

08/09/2016 10:29 G9T+7

Bon lan Cơ Tu ta n’gor Quảng Nam ndâk tâ bư brah m’ak gĕh ba mhe gơi bư brah Trôk n’hanh ăp ntil brah ba bă lĕ ân bu nuyh bon lan mih uĕh sial uĕh, ba tăm âk play n’hanh gĕh nau rêh đăp mpăn.

Bon lan Cơ Tu ta tâ bư brah m’ak gĕh ba mhe

Ta tâ bư brah aơ, bon lan ndâk nau bư brah ntâp rpu. Jêh rpu khĭt, bu ranh bon koh iê chiăng rpu, ndrel ma du mlâm iăr hôm e rêh m’hĭng mham rpu klŭp ta tat iăr ka lơ tơm nêu. Lah ndơ iăr dŏng bư brah nĕ tŭp di ta tat, bu kơp lah brah Trôk lĕ dơn nau bư brah aơ. Jêh bư brah, lam bon lan ndâk nau pâl rlưn. Puăch rpu dơi bu prăp gơi thai bu năch sa, hôm e ba bă nĕ tâm pă lĕ tâm bon lan. Ndrănh yăng, piăng mbêt, puăch sur, ăp ntil play sa… dơi bu sŏk sa, lam bu nuyh bon lan drou đrơu ngêt sa, nkôch bri, tâm nchêch nau pah kan. Ăp bu nuyh mô huĭk nau k’dŏ mprơ. Ntil nau k’dŏ “tung tung da dá” ntơm bơh kăl e bơh bu ur druh Cơ Tu tâm nau bư brah m’ak gĕh ba mhe ha lơ uĕh. Nau bư brah m’ak gĕh ba mhe dơi bu ndâk bư brah ta tâ kăch ba mhe.

Bình Nhi (t.h)

1,036
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.