Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôix Mah Grơx ntơưv minhx cxưx Fuz Thơưx

21/04/2017 10:31 G4T+7

Lêr hôix Mah Grơx ntơưv nênhs Fuz Thơưx muôx tơưv tsuô chãi ntux yaz, thâuv sâu kôngz tangs, chuôz chos kôngz hur luz Iz hli, oz hli ntux.

Grêi xênhr chêr Vêr guông nto bê ntơưv nênhs Fuz Thơưx zôngv tsuô hur lêr hôix Mah Grơx

Lêr hôix lo uô ntơưv chuôz zis bluô nux hlo hur jos los sis tsêr tsưr jos. Tangs cis nzur, pus tsưr hlôngr chêr “Nav blêx” môngl pêk têz khơưz kos lâux câuz, txar blôngx kos haz cxangz oz pêz zangr tơưk kruôr aur lus đrăngs jos. Nênhs Fuz Thơưx xangr mas kos klâux câuz, tâu đangx li zos blêx. “Nav blêx” muôz kos lâux câuz phâus hur kror yâur chi sar, uô grax nangs nduôr, nangs tsuôs hangr jôngr tưz lo krang kruôr, tuô 3 tus kaz, mor blâuv… Uô kangz côngv pus zơưs tangs mas uô chor nghi lêr côngv môngr jông, đangs jul tsuô cxuô lênhx haz cxuô zangv tsax zus. Xâuk kangz phênhv lêr, tsưr tsêr chox tơưz kos, tâuz đangx tưz uô sar tso hur hâur tangs tsêr. Tsưr tsêr haz kruô khơưs iz zangv no xiz câuk, phênhv tsinhv yuôr muôz plênhr yo zơưv, pus tsưr tsêr, plênhr tsuô kruô chia thor cuôs njiz cêr nox kangz nhoz jông hur shông. Uô kangz ntơư cxuô lênhx hâuk chơưr cxuôr haz đha xênhr chêr.

Bình Nhi (t.h)

1,325
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.