Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn bư brah Mah Grợ bơh mpôl rnoi Khơ Mú

21/04/2017 10:31 G4T+7

Rbŭn bư brah Mah Grợ bơh bu nuyh Khơ Mú dơi bu ndâk bư brah ta yan kao, lah ăp ntil tơm tăm lĕ pĕ rek, ntơm srih tăm ta khay Ngoay, khay bar lơ âm.

Nau k’dŏ Vêr guông dơi ăp bu gĭt bơh bu nuyh Khơ Mú ta nar rbŭn bư brah Mah Grợ

Rbŭn bư brah way dơi bu ndâk ta wâl bu nuyh gĕh nau wăng sa ndrŏng tâm bon mô rĭ ta wâl kô ranh bon. Ơm ôi, bu ur nơm tơm wâl bư jêng tâm ban “Mê ba” hăn luh ta mir kuyh bŭm trau, koh lơi n’ha bŭm n’hanh dônh tay long kro jêh rĭ anh sĭt ta wâl. Tĕng nau way bu nuyh Khơ Mú tâm bŭm trau, play rpuăl chăng lah phe ba. “Mê ba” sŏk bŭm trau pur tâm ŭnh năk gŭch ân sĭn, gâm trau poăch kraih, đe tâm bri lĕ dơi ih kro, gŭch 3 mlâm iăr, piăng mbêt… Jêh bư brah ma jrŏng rnoi bu bư tay nau bư brah ba bă gơi dăn nau lap tât, uĕh lăng săk jăn ma ăp bu nuyh bon lan n’hanh mpô mpa rong. Lĕ rngôch bu năch ndrel bu nơm tơm wâl tâm pit bŭm trau sa, sa iê rpuăl, hôm e nĕ m’hĭng ta ao che, ao u nơm tơm wâl, jêh rĭ m’hĭng ta bu năch gơi dăn nau đăp mpăn, gĕh âk nau lap tâm năm. Jêh nĕ, lĕ rngôch bu nuyh sêt ndrănh yăng tâm k’dŏ mprơ ndrel.

Bình Nhi (t.h)

1,327
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.