Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn bư brah rnglăp ba tâm ndrông jay bơh bu nuyh Xơ Dăng

06/07/2017 14:37 G7T+7

Bu nuyh Xơ Dăng n’kôch ân gĭt, ăp yan bư mir jan ba, nau pah kan nơih, ba bêng jay yor brah ba ân gĕh. Lah ăp tâ jêh kăch, ăp r’năk bu nuyh Xơ Dăng way bư brah ba n’hanh rbŭn bư brah rnglăp ba tâm jay.

Nau mĭn blau prăp mray jay ba ân ăp mpôl băl n’hanh nau way mô tâm ntŭng nglanh ndu ndơ bu nuyh Xơ Dăng uĕh ngăn

Ba jêh kăch dơi rnglăp tâm jay, jay ngai ma wâl, ngai ma bon khă nĕ lah mô dơi roh yor mô gĕh bu nuyh mât. Ta nar rbŭn bư brah, bu nuyh Xơ Dăng tâm rlong rklâm banh rke rpu, gon ndranh yăng, prung mbêt, gŭch sur, iăr gơi bư brah lah yang n’hanh ân ăp r’năk ba bă ngêt sa. Kơt nĕ na nao, jêh wâl aơ tât wâl ri rbŭn bư brah tâm jay. Nau bư brah n’hanh wơt huêng ba uĕh ngăn n’hanh dơi ndâk uĕh. Tĕng nau way, nthăng rse ndơp huêng ba rnglăp ta jay dơi bu ndâk. Tĕng nau mĭn, tĕng ăp rse aơ, ăp ntŭk têl rŏ trong ntơm bơh ta mir tât ta bon, brah ba sĭt rlu ta jay dơm ba gơi bu nuyh bon lan bư brah kah gĭt. Jêh bư ntŭk rlu kloh uĕh ân huêng ba ta jay dơm ba, bu nuyh bon lan ngêt sa têh. Khăn păng mprơ, k’dŏ, tur chĭng goh goong gơi dăn ăp ntil tơm tăm du yăn bơh kơi ndrêh uĕh.

H' Mai (t.h)

598
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.