Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah Ðình Cổi bơh mpôl rnoi Mường

13/04/2017 14:15 G4T+7

Bư brah aơ dơi ndâk bư brah ta lơ mồng 8 khay Ngoay lơ âm ta xă Bình Chân, n’qual Lạc Sơn, n’gor Hòa Bình.

Nau bư brah wơt sắc phong n’hanh wơt brah yang

Tĕng nau way, kah gĭt nhâm soan Mê Bri dak ndrel ma ăp adăch ntĭm srih tăm, muih su sar bư mir ba, tăm ba, tanh rui, n’gang dak lip, ăp ntil nau ntĭm uĕh lăng tâm nau rêh, bu nuyh bon lan tâm ntŭk aơ lĕ ndâk wâl bư brah kah gĭt. Nar pơk nar rbŭn kah gĭt, ntŭk aơ dơi bu yông siăm kơ, nâr tung… Ndu ndơ bư brah dơi bu rơm nê nê đah ăp ntil ndơ sa way ơm tâm ban mbêt nglang, poăch rpu, ndranh ndrui tă bơh n’ha si n’hanh ăp ntil ndơ sa tâm ban prit gâm, play mphŭng gâm, rtao n’hanh ăp ntil banh. Nau bư brah tâm ban wơt sắc phong n’hanh brah yang, bư brah ma brah neh, mbơh dăn ma brah yang ân bu nuyh bon lan gĕh nau rêh m’ak, đăp mpăn… Ăp năm bri trôk kal wai ir, rbŭn bư brah aơ dơi bu ndâk tay nau bư brah dăn trôk mih mô rĭ bư brah trŭnh tâm lŏ, bư brah “đổ cờ”…

Bình Nhi (t.h)

686
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.