Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn bư brah tŭp mih rah bơh bu nuyh Bu Nong

14/10/2021 14:29 G10T+7

Tĕng nau way bơh bu nuyh Bu Nong, mih rah jêng lah mih tŭp dak khih nĕ khăn păng way ndâk nau rbŭn bư brah gơi bư bah nau khih, dăn Brah mih njŭn ma bon lan nau uĕh lăng tâm r'nglăp đah nau rêh jêng...

Ntơm bư brah bu đơm du mlâm play rpuăl ta n'gar wâl rbŭn bon gơi mprơh chiak mô ân lăp bư nau m'hĭk ma bu nuyh bon lan. Drăp dŏng bư brah lah yang gĕh: r'veh nkra tă bơh tơm prit, sa ônh, rmĭt, tăp iăr, poăch nđông, mbêt prung, ndrănh yăng... 

Drăp ndơ dŏng bư brah tŭp mih rah bơh bu nuyh Bu Nong

Bu ranh bon bư brah jêh rĭ m'hĭng m'ham iăr ta tơm gêy n'hanh ăp ntil ndơ dŏng gơi mprơh lĕ nô nau mô uĕh n'hanh kuăl jă brah yang tât rbŭn; mbrah brah yang, trôk neh ân dak mih uĕh, hoch lĕ nô nau mô saơ lap. Ðŭt lôch, jêh bư brah bu nuyh bon lan tŭ rchĭng, k'dŏ mprơ, ngêt ndrănh yăng, tâm pă poăch sa...

Bu nuyh bon lan rơm ăp ntil trau sa dah kăl e gĕh biĕp ndŭm, biĕp pŭ, mbêt prung, poăch nđông... bư brah lah yang

Hồ Mai

387
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.