Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah dăn du yan tăm ndu ndơ ân uĕh bơh bu nuyh Khơ Mú

19/10/2017 10:20 G10T+7

Bư brah dăn du yan tăm ndu ndơ ân uĕh bơh bu nuyh Khơ Mú ta n’gor Yên Bái gơi kah gĭt nhâm soan bu nuyh kal e lĕ joi saơ tơm ba, tuh vanh tăm.

Nau k’dŏ mul trôm tăm ba, k’dŏ pêh đao, k’dŏ mprơh sĭm, k’dŏ ka re… bơh bu nuyh Khơ Mú ta nar rbŭn bư brah

Gơi ma bư brah dăn du yan tăm ndu ndơ ân uĕh, bu nuyh Khơ Mú ndơp ndu ndơ dŏng bư brah gĕh sah ba, sah mbo, ăp ntil tuh vanh, du mpang ti tơm mpêh, du mpang ti tơm chè vè. Lĕ rngôch ndu ndơ dŏng bư brah aơ dơi phung druh ndăm ndjôt tât ta ntŏk rbŭn bư brah. Nau bư brah gĕh 5 ntil: Bư brah chiak tâm wâl, bư brah ma jrŏng rnoi – ndrănh yăng; bư brah r’nê tơm ba, tơm bum trau; bư brah dăn ân trôk mih, bư brah mul trôm tăm ba; nau pâl rlưn ta nar bư brah. Rbŭn bư brah dăn ân uĕh ndu ndơ tăm gơi n’hưch, n’hao nuih nhâm ăp bu nuyh lăp ta yan pah kan mhe uĕh, gơih bư mir jan ba.

Bình Nhi (t.h)

937
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.