Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn bư brah dăn ân trôk mih bơh bu nuyh Khơ Mú

13/10/2016 14:19 G10T+7

Bư brah dăn ân trôk mih jêng nau bư brah bư mir jan ba kăl e bơh mpôl rnoi Khơ Mú, n’gor Ðiện Biên. Bư brah aơ dơi ndâk lĕ rngôch tâm bon.

Bu nuyh Khơ Mú bư brah dăn ân trôk mih ta mir

Tĕng nau way bu nuyh Khơ Mú jêh mbrih tăm grăp, khăn păng ndâk tâ bư brah dăn ân trôk mih, dăn brah yang mât uănh, chiă ăp ntil tơm tăm hao jêng, mô gĕh bri kăl way ơm. Nau bư brah aơ ntơm nĕ lah bu bư brah kah gĭt ma jrŏng rnoi ta wâl bu jâu. Ndơ dŏng bư brah gĕh: Iăr n’kuăng gâm ân sĭn, du ngan mbêt, puăn mlâm mâng rkeh, bar mlâm n’hoi, su ngan trau, du siên mrăch, du kon yăng ndrănh, dak kloh. Jêh nĕ bu bư brah dăn ân trôk mih ta mir gơi dăb mih ân ăp ntil tơm tăm hao jêng. Bư brah neh lah du ntil nau bư brah lôch tâm nau bư brah dăn ân trôk mih. Jêh bư brah, ăp bu nuyh tâm bon lan drơu đrơu ngêt sa pâl, k’dŏ nhŭp ka, k’kŏ mur tăm ba, mprơ nau mprơ way ơm kăl e.

Bình Nhi (t.h)

780
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.