Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôix Ariêu Ping ntơưv nênhs Tax Ôi

25/05/2017 09:45 G5T+7

Lêr hôix Ariêu Ping ntơưv minhx cxưx Tax Ôi tsinhv hu uô lêr pơưk nzang. Lêr hôix lo uô chia saiz hluz haz ndu txus chor nênhs tưz pôngz.

Nênhs Tax Ôi haz lêr hôix Ariêu Ping

Đangs nuv tsinhv ntơưv lêr hôix mas zos tsov cưv pơưs, sâu lus uô iz pơưk tangs nro chor nzang ntơưv cxuô xênhv hur jos tangz tov nhoz ntâu kror lus iz thangx tsangv chia zôngx ziv saiz, pê hơưv. Xuz thơưx, tsôngv box uô tsongs iz luz tsêr hur plơưr chia hu chor nênhs lâul, tsưr jos nhoz jê, chor kruô mor yuô tuôx côngv lêr hôix. Iz luz tsêr nzang tưz lo uô chia trâu poz cxang pơưk ntơưv ntâu kror qơư lus. Chor nghi lêr côngv lo uô trơưs phong tux ntơưv nênhs Tax Ôi hur tangs nro lêr hôix. Uô kangz, chor poz cxang nuôr lo chox môngl lol ntơưv iz thangx tsangv, ntêr, huv tsuô tinhx hinhx tsinhz tas. Cxuô lênhx tuôx côngv lêr hôix por lênhx đha sênhr chêr iz puôs ndik tsêr nzang txus thâuv xâuk kangz lêr hôix.

Bình Nhi (t.h)

1,028
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.