Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn bư brah Ariêu Ping bơh bu nuyh Tà Ôi

25/05/2017 09:45 G5T+7

Rbŭn bư brah Ariêu Ping bơh bu nuyh Tà Ôi hôm e dơi moh lah bư brah koai môch bu nuyh lĕ khĭt sŏk nting rlang hăn brôi ta ntŭk êng.

Bu nuyh Tà Ôi ndrel ma nau rbŭn bư brah Ariêu Ping

Rbŭn bư brah aơ dơi ndâk gơi mpơl ân bu gĭt nuih nhâm mêr n’hanh kah gĭt ăp bu nuyh lĕ khĭt. Nau kan kh’lay ta nar rbŭn ao lah ndâk tâ koai môch, gơi sŏk nting rlang ăp môch lĕ rngôch bu nuyh khĭt du jrŏng rnoi tâm bon ntâp ta ntŭk aơ ntŭk ri sĭt brôi tay du ntŭk gơi nơih hăn khâl hăn chop. Ntơm sa ơm, bu nuyh bon lan ndâk du mlâm wâl tâm klang gơi jă ăp bu ranh bon, kô ranh bon bơh mĕng, ăp bu năch kh’lay tât rbŭn bư brah tât lĕ nar rbŭn. Du mlâm wâl môch têh dơi ndâk gơi dơm nting rlang bu nuyh khĭt dơi bu koai sŏk ta ăp ntŭk ba bă nchhŭn du ntŭk. Ăp ntil nau bư brah dơi bu tĕng kơt nau bư brah way ơm bơh bu nuyh Tà Ôi ta ăp nar rbŭn bư brah. Jêh nĕ, ăp nting rlang aơ dơi bu hăn brôih du ntŭk mhe, ân zŏ, ân di đah ăp ntil nô nau. Ăp bu nuyh hăn rbŭn bư brah aơ k’dŏ bơh pĭt môch ân lôch lĕ nar bu bư brah.

Bình Nhi (t.h)

1,029
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.