Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn bư brah sa kốm bơh bu nuyh Ba Na

20/07/2017 10:16 G7T+7

Tât khay 11 lơ dương, lah ăp kao ba lĕ kŭnh tâm ndrênh lŏ, bu nuyh Ba Na ruah ăp kao ba săk uĕh, ndjôt sĭt tât ta wâl gơi rơm rbŭn bư brah kốm mhe.

Ba dơi wâr ân duh n’hanh juh ân hăch gơi bư jêng kốm duh ranh, bô kah ba mhe

Nar sa kốm mhe, bu nuyh Ba Na nchoh kho ao uĕh ngăn ngên. Lor ma tât ta wâl Rông, ăp r’năk lĕ bư brah ta wâl păng nơm. Nau bư brah aơ lah gĕh du mlâm iăr, ndrănh sơm, piăng mhe n’hanh kốm. Ăp wâl dăp hăn ndơp ndu ndơ bư brah ta wâl Rông, khă nĕ lah mô dơi gĕh ôh kốm ba mhe n’hanh ndrănh yăng. Lah ăp r’năk lĕ rơm nŭm ndu ndơ, bu ranh bon lan ăp bu nuyh ranh răch brah lah uĕh ma brah yang, dăn ân mih uĕh siăl uĕh, ăp ntil tơm tăm năm aơ uĕh rlau năm e, ăp r’năk tâm bon đăp mpăn n’hanh uĕh lăng săk jăn, tâm rom gop ndâk njêng bon lan hơm răm… Jêh bư brah, bu tur chĭng, goh goong, ăp bu nuyh dăp ân wil k’dŏ mprơ ntơm bơh nglan lăp ta wâl Rông. Ăp bu nuyh m’ak ngăn nuih nhâm, ân mpôl băl sa kốm ndrel, sa poăch bri n’hanh ma ngêt ndrănh yăng kah tât nhul hơm.

Bình Nhi (t.h)

550
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.