Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn bư brah ŭnh bơh bu nuyh Cơ Ho

01/06/2017 10:05 G6T+7

Tâm nau way bơh bu nuyh Cơ Ho, ăp brah yang gĕh âk ngăn bơh pĭt tâm nau rêh tâm ban brah ba, brah neh, brah măt nar, brah dak, brah yôk… n’hanh brah ŭnh.

Jêh tâm pă ŭnh, ăp bu nuyh tâm k’dŏ, tur chĭng goh goong bơh pĭt ŭnh su

Ŭnh ang mprơh nau ngo măng n’hanh nchruh ăp ntil nau way uĕh tâm nau rêh ta bri yôk. Yor nĕ, ta ăp tâ bon lan ndâk tâ rbŭn pâl, bư brah kuăl brah ŭnh dơi bu ndâk đah ăp ntil nau kan kh’lay… Măng bư brah gĕh âk ngăn bu nuyh bon lan tât rgŭm. Ta măng bư brah, ăp bu nuyh leo uănh măt ta bu ranh bon n’hanh iăt nau dăn mbah tă bơh bu ranh bon jêng nau dăn mbah ndrel lĕ rngôch bu nuyh bon lan. Nau dăn mbah bơh bu ranh bon jêng lah nau dăn ân ăp ntil nô nau uĕh lăng bơh bu nuyh Cơ Ho ta tâ bư brah aơ: “Hơi brah Ŭnh gĕh tâm ăp ntŭk… Puăn mpeh abaơ ntŭk êp ntŭk may gŭ? Hên dôl ma bư brah ma May – Gle n’kar hên lĕ joi gĕh – Lŭ kh’lay hên lĕ joi gĕh – Long hên lĕ joi gĕh – Kâp may ân hên ŭnh dơm – Ŭnh suy kơl mprơh măng ngo mô uĕh…” Jêh răch brah, bu ranh dŏng m’ham mpô mpa dŏng bư brah m’hĭng ta ăp mâng dŏng su ŭnh jêh rĭ nđot bar mlâm mâng gle gơi gĕh ŭnh dŏng. Ŭnh ntơm bơh ti bu ranh ndơp ân ma du huê bu ndăm dăng n’hanh blau. Jêh rĭ ŭnh dơi bu tâm pă ta ăp ŭnh r’năk tâm bon lan…

Bình Nhi (t.h)

845
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.