Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah lŏ bơh bu nuyh Churu, n’gor Lâm Ðồng

16/05/2017 09:01 G5T+7

Bu nuyh Churu way bư brah ba, brah ndrâm dak, brah wâl… gơi dăn ăp brah yang ân gĕh nau đăp mpăn, mât tôn ân nau rêh uĕh lăng, tơm tăm uĕh.

Rklâm banh mbêt n’hanh mbêt prung gơi bư brah

Mô gĕh lah kâp ăp r’năk ndâk lĕ nau bư brah lŏ ăp năm, lah dơi bu jâu bư brah ruah. Lah way ntơm 10 tât 15 năm mơ dơi ndâk nau bư brah aơ du tâ. Ndu ndơ dŏng bư brah mô gĕh tâm kơt. Lor ma bư brah tâm 20 nar, r’năk sŏk ăp ntil ndơ dŏng bư brah tâm ban: iăr, prit, tăp iăr, ndrănh sơm gơi mbơh ân bu gĭt nar bư brah ngăn ngên gơi brah yang mô gĕh hăn nchong ngai n’hanh dăn ân brah yang ân oh kon ta mông aơ dăng ch’hâng, dăng ti, mô gĕh nau tât, nau mâp săk tâm nau rêh… Nau bư brah aơ way dơi bu bư brah tâm 2 nar. Nar ntơm nĕ, r’năk n’hanh ăp bu nuyh bon lan ndâk tơm si, rklâm banh mbêt, ndâk nkơp bư brah ta lŏ. Nar tâl bar, bu nơm tơm wâl gŭch r’pu gơi bư brah, jêh nĕ bu jâu bư brah lah yang, dăn nau uĕh nau lap tât tâm nau rêh,…

Bình Nhi (t.h)

871
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.