Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn bư brah bri bơh bu nuyh Thái ta Yên Bái

14/09/2017 10:17 G9T+7

Ðah bu nuyh Thái, ăp ntŭk gĕh bon, mường lah dơi gĕh ăp bri krŏng, bri mô dơi ân muih kăl. Aơ jêng ntŭk gŭ chiak uĕh, jêng ntŭk gŭ huêng mường, huêng bon.

Bu nuyh Thái bư brah bri krŏng

Ntơm kal e, bu nuyh Thái uănh kh;lay n’hanh dơm nau n’hêl mô dơi kan, nau way chiă mât bri. Ăp tâ yan kao sĭt, bu nuyh Thái ta Yên Bái ndâk tay nau rbŭn pâl Xên đông (Bư brah bri). Rbŭn bư brah bri gĕh du mlâm rpu. Lah mô gĕh rpu nĕ joi du mlâm bôk rpu, 4 mlâm jâng, chiăng, m’ham, khung prŏch, rklơm leh ăp ntil. Ăp ntil ndơ dŏng bư brah aơ dơi ndjôt tât ta tơm si têh tâm bri gơi bư brah lang yang trôk neh. Bu jâu mpơl măt kan an ma bon lan gơi bư brah dăn ăp brah yăng ân ma kon bu nuyh mih uĕh, siăl uĕh, ăp ntil tơm tăm hao jêng, nau rêh răm hơm. Jêh bư brah, ăp bu nuyh hăn bư brah ndrel ngêt sa tâm rgŭm, du nuih nhâm pah kan uĕh gơi mât chiă bri ân uĕh.

Bình Nhi (t.h)

813
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.