Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv mor blêx yaz ntơưv minhx cxưx Nduôr

09/11/2017 09:51 G11T+7

Nênhs Nduôr nhoz Sơn La xangr mas, chia muôx iz chiv kôngz jông mas tsuv muôx pangz mangx ntơưv tsưr xinhz đêx angr, pus zơưs. Viv li, uô ntêx zuôr sâu blêx, cxuô chuôz zis por lênhx uô lêr côngv mor blêx yaz (chôm khauv mơr) chia uô tsâus pus zơưs, tsưr xinhz đêx angr.

Txir nênhz uô nghi lêr côngv ntơưv trôngx côngv ntơưv tsưr xinh đêx angr

Lêr vâtx hur lêr côngv muôx 2 tus lâur keiz, 1 tus pux keiz, njêl yưz, kangr, côngx, grax nangs tsuôs, poz cưs, kos ntông, njaz blâuv, chơưr, pênhz langz, shang ntơưr… Lêr côngv lo uô ntơưv trôngx côngv tsưr xinhz đêx angr haz trôngx côngv pus zơưs hur tsêr. Txir nênhz hur jos zos tus uô nênhz côngv. Uô kangz phênhv lêr, phênhv hôix li uô, lov jêv ntưl.

Quốc Sỹ (t.h)

729
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.