Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk tay nau Bư brah ndrâm dak bơh bu nuyh Jrai

31/05/2018 10:33 G5T+7

Ðah bu nuyh bu nong Jrai, rup ndrâm dak dơh dăch ma brah yang. Ndrâm dak lah ndơ ân tă bơh trôk. Ăp brah yang mât uănh dak dơi bu nuyh jrai moh lah Brah Dak.

Bu ranh bon ntơm bư brah ma Brah Dak

Ndrâm dak lah ntŏk khăn păng bư brah lah Yang gơi tho kloh lĕ mbrui neh lor ma hao ta wâl mhr. Bu nuyh Jrai dăn Brah dak ân gĕh dak dŏng tŏ ân ma ăp ntil tơm tăm, bư mir jan ba, bu nuyh bon lan răm hơm, dăng n’hâm soan.

Ntŏk bư brah lah ntŏk ndrâm dak tâm bon, aơ dơi kơp lah dak dŏng kh’kay gơi dŏng ngêt sa n’gon rpai ân ma bu nuyh bon lan. Bư du mlâm ndrưng bư brah tă bơh tơm gle, n’gar ăp pĭt gơi ndrôk rpu mô dơi lăp hăn ngêt dak, bư bâ dak. Ndơ dŏng bư brah gĕh du mlâm sur, su mlâm iăr, ndrănh yăng.Lor ma bư brah, bu ranh bon dŏng mâng dăng dông sur n’hanh iăr. Jêh rĭ bu ndăm tâm bon lông poăch dơm bơh pĭt dak gơi bư brah ma Brah Dak.

Quốc Sỹ (Theo Báo ảnh Dân tộc miền núi)

304
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.