Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah dăn ân yan tăm srih uĕh bơh bu nuyh Sán Chay

28/04/2017 14:44 G4T+7

Dăn ân yan tăm srih uĕh jêng du ntil nau rbŭn bư brah dơi ndâk têh ngăn ngên tâm du năm bơh bu nuyh Sán Chay ta Thái Nguyên.

Bu ur Sán Chay rơm ndu ndơ dŏng bư brah

Ăp rnăk tâm chruh ndu ndơ bư brah ndrel, gĕh poăch sur, mbêt, iăr, tăp iăr, ăp ntil banh sa way ơm, kao play. Tât mông uĕh, jêh bu goh gâr, bu jâu răch brah tĕng nau rŏ ta sam bŭt, nchih lơi nau dăn trôk neh ân mih uĕh siăl uĕh, ăp ntil ndu ndơ rêh jêng uĕh, bon lan đăp mpăn, ăp wâl uĕh lăng săk jăn, ăp bu nuyh gĕh nau rêh răm hơm. Lah bu goh hô gâr, bu jâu dăn âm dương, dơi bu ân kan jêh rĭ rlu goh gâr, nau bư brah dăn ân yan tăm srih jêh. Nau rbŭn pâl dơi bu ndâk pâl tâm nau k’dŏ Tắc xình way bu k’dŏ ta tâ bư brah dăn ân yan tăm srih. Tắc xình lah nau k’dŏ mơl nau mpât săk jăn, jâng ti tâm ban nau pah kan bư mir jan ba ôi mhau. Bu nuyh Sán Chay mprơ ndrel ăp ntil nau mprơ way ơm kăl e, ndăch hăn gơi mpơl ân bu saơ nuih nhâm dơh dăch bơh bu nuyh bon lan tâm bon. Bư brah dăn ân yan tăm srih lĕ jêh lah ăp bu nuyh bon lan Sán Chay jă bu năch ngêt sa tâm rgŭm, hơm răm…

Bình Nhi (t.h)

2,037
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.