Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah dăn du yan tăm ndu ndơ ân jêng bơh bu nuyh Dao ta Yên Bái

12/10/2017 14:36 G10T+7

Bư brah dăn du yan tăm ndu ndơ ân jêng du ntil nau way uĕh bơh bu nong Dao, đah nau ŭch dăn gơi brah yang ân du yan tăm ndu ndơ jêng. Ndu ndơ dŏng bư brah dăn du năm yan tăm ndu ndơ gĕh sur, iăr, ndrănh sơm, phe, banh rklâm, prăk he nga ngăn…

Bu jâu ân rnih tăm ân ma bu nơm tơm wâl

Jêh mbơh hưn ân ma jrŏng rnoi, bu jâu bư brah kuăl Ngọc Hoàng sĭt uănh nuih nhâm kah gĭt bơh bu nuyh nơm tơm wâl n’hanh bư brah dăn du yan tăm ndu ndơ ân êng uĕh. Bu jâu ruah n’hanh kân kơp iê ba, mbo gơi dŏng bư rnih tăm. Jêh nĕ, rnih aơ dơi bu tŏ dak gơi dăn ân mih uĕh, rsiăl uĕh. Ba, mbo jêh bư brah dơi bu pă gơi ân r’năk bư rnih tăm. Bu nơm tơm wâl prăp ta pĭt ŭnh năk kâp tâm yan mih gơi sŏk tăm.

Bình Nhi (t.h)

745
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.