Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ksor Nir - Lênhx canr bôs xuz thơưx sơưr ntâus tsangv

07/03/2019 15:33 G3T+7

Đôngx chir Ksor Nir (tsinhv hu tas Ama H’Nhan), shangz shông 1925 ntơưv jos Thăm, xar Ia Trok, hênhx Ia Pa, xênhr Gia Lai. Zơưv zos canr bôs xuz thơưx sơưr ntâus tsangv (1945).

Đôngx chir Ksor Nir cênhz pux thâuv tsinhv chiax

Pur 20 shông, Ksor Nir tưz môngl côngv chor phong tsox thanh niên, shuv xinhz, viên tsưc ntơưv thix xar Pleiku, tâps hơpx lưx lươngs haz cênhz tsinhv chinhr cuênx. Hnuz 15/12/1946, zơưv lo nhoz hur Đangv. Zơưv tưz uô ntâu tsưc vus zov chênhr xưs li Bir thư Xênhr wiv Gia Lai; Phor Bir thư Xênhr wiv - Tsuv tinhx Wiv ban pêx xinhv xênhr Gia Lai - Kon Tum.- Hur ntu hoatx đôngs cach mangs haz uô hâux lưv, zơưv lo khơưs yangx côngz ntâu huân, hui chương muôx côngz ntơưv Đangv haz Têz qơưs xưs li: Huân chương Khangr chiênr ntâus Phangz Cis hangx oz, Huân chương Khangr chiênr tangr Mir hangx iz, Hui hiêus 70 shông Đangv… Zơưv pôngz tsuô tangs cis nzur hnuz 15/2/2019, nhoz lâul 95 shông.

Hồ Mai (t.h)

911
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.