Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ksor Ní -Bu nuyh kan bộ lor ma dơi tâm lơh

07/03/2019 15:33 G3T+7

Wa Ksor Ní (săk way moh lah Ama H’Nhan), deh năm 1925 ta bôn Thăm, xă Ia Trok, n’qual Ia Pa, n’gor Gia Lai. Che lah du huê kan bộ lor ma dơi tâm lơh (tâm năm 1945).

Wa Ksor Ní ndrel ma ur pong hôm e rêh kal e

Năm 20 năm, Ksor Ní pah kan ta n’gâng kan druh ndăm, kon se nti sam bŭt, viên chức ta bon têh Pleiku, rgŭm ăp bu nuyh kan n’hanh tâm lơh sŏk lơi bon lan. Lơ 15/12/1946, che dơi lăp pah kan tâm Ðảng. Che tă dơi ndjôt pah kan âk ntil nau kan kh’lay gĕh Bí thư N’gor ủy Gia Lai; Groi Bí thư N’gor ủy - Kô ruanh Ủy ban bon lan n’gor Gia Lai - Kon Tum… Ta nau kan ma kăch mạng n’hanh nau pah kan, che dơi bu r’nê âk grat têh, jê tă bơh Ðảng n’hanh Bri dak gĕh: Grat Tam lơh ma Prăng tâl bar, Grat Tâm lơh ma My tâl ngoay, Grat 70 năm năm Ðảng… Che khĭt ta ôi lơ 15/2/2019, rêh tât 95 năm.

Hồ Mai (t.h)

905
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.