Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kpăh Tít - Lênhx Anh hungx hluôs

29/10/2020 14:13 G10T+7

Kpăh Tít (bê tas hu uô Ama Tai) zus shông 1950, nhoz xar Đất Bằng, hênhx Krông Pa, xênhr Gia Lai. Muôx 17 shông, Kpăh Tít tưz uô cơ sơv trâu cach mangx, muôx 18 shông, tix lâul môngl uô Pangz Trinh sat an ninh vur trang hênhx Krông Pa.

Nuz 13/8/1980, liex sir Kpăh Tít lo Têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv

Txix shông 1968 tsus 1972, Kpăh Tít cênhz đôngx đôis cênhz lưx lươngs tuz trok mưu chis, jungr camv ntâus tsangv tuô yênhx cxênhz tus nênhs fêv. Kpăh Tít iz lênhx tuô 9 lênhx nênhs fêv; cxiv tsang 25 cơ sơv; kruôz ntuôl 26 lênhx pêx xinhv por vêv, phangx por vêv pêx xinhv, canhv sat chox 26 trăngz fov lus trâu pêx xinhv; chox lo 50 tsêr, yangx 320 lênhx nênhs hur chor qơư ntâus tsangv ntơưv nênhs fêv lus thangx tsangv căn cưr cach mangx haz kruôz ntuôl pêx xinhv pangz yangx 5.000 kg lương thưx chia zus canr bôx, tuz trok... Kpăh Tít anh jungr tuôs hur jas ntâus nuz 22/8/1972. Txix thâuv môngl côngv cach mangx txus thâuv tuôs, Kpăh Tít tsinhr ntâus tsangv caz njê, jungr camv, uô tar jông hâux lưv lo zos, lo đôngx đôis nhiav, njênhk, tsôngv box cxuô minhx cxưx hluz...

Hồ Mai (t.h)

1,392
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.