Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kpăh Tít – Bu nuyh hăt janh ta năm mhe ndăm

29/10/2020 14:13 G10T+7

Kpăh Tít (săk hôm dơi bu moh lah Mbő Tai) deh năm 1950, ta xă Ðất Bằng, n’qual Krông Pa, n’gor Gia Lai. Tât 17 năm, Kpăh Tít lĕ pah kan ma kăch mạng, tâm năm 18 năm, nô lăp bư ka han Ðội Trinh sát mât uănh đăp mpăn ka han tâm lơh n’qual Krông Pa.

Lơ 13/8/1980, ka han săn săk Kpăh Tít dơi Bri dak kơp tay nau moh Nô hăt janh Phung ka han Tâm lơh Bu nuyh bon lan

Ntơm năm 1968 tât năm 1972, Kpăh Tít pah kan ndrel băl tâm lơh gĕh nau gĭt mĭn kan, lĕ nau janh tâm lơh panh khĭt âk bu nuyh ka han bu. Tâm nĕ kơp êng Kpăh Tít gĕh panh khĭt 9 bu nuyh ka han bu; ndâk njêng 25 mpôih, jă đă 26 bu nuyh bon lan, bu nuyh n’jrăng mât bon lan, kảnh sát ndjôt 26 mlâm phao plő sĭt ma bon lan; njŭn 50 r’năk, rlau 320 bu nuyh bon lan tâm ăp ntŭk dăch mpôih ka han bu sĭt tĕng kăch mạng n’hanh dăn jă bu nuyh bon lan kơl 5.000 kí ndơ sa rong kan bộ, ka han… Kpăh Tít gĕh bu panh khĭt ta nar tâm lơh lơ 22/8/1972. Ntơm pah kan kăch mạng tât ta nar khĭt, Kpăh Tít lĕ n’hâm suan tâm lơh, gĕh nau janh, pah kan lôch uĕh nau kan kô ruanh ka lơ jao, dơi băl tâm lơh ndrel rŏng rŭch, iăt tĕng, bon lan ăp bu nong rŏng ŭch…

Hồ Mai (t.h)

1,387
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.