Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kpă Or - Pux anh hungx jos Bacx

17/01/2019 15:09 G1T+7

Kpă Or zos kuôl pux nênhs Gia Rai ntơưv xênhr Gia Lai lo khơưs côngz bê Anh hungx lưx lươngs vur trang pêx xinhv ntu ntâus tir Mir.

Anh hungx lưx lươngs vur trang pêx xinhv Kpă Or

Môngr jông đha đhâu kror tuôs haz kror muôl puv nênhs fêv Mir tuô pêx xinhv jêx jos, Kpă Or tưz muôx saz xangr ntâus tir. Shông 1966, thâuv nto 16 shông, Kpă Or môngl côngv pangz ju cich ntơưv xar Ia Phinx, hênhx Chư Prông (Gia Lai) haz tưz zos 1 hur 16 pux ju cich ntơưv pangz ju cich hur jos Bacx. Môngl côngv pangz ju cich E5 thangx tsangv E5, pus lo khơưs bê Trung đôis trươngv, chiv hui trung đôis uô lo ntâu thanhx tich jông: Tuô yêz tăng nênhs fêv, tuô pôngz hâur yangx Mir, kruôz hu pêx xinhv jêx jos ntâu âp txinhz pêx xinhv, por vêv jêx jos… Shông 1975, pux ju cich Kpă Or lo Têz qơưs khơưs côngz bê “Anh hungx lưx lươngs vur trang pêx xinhv” Txix ntơưv, pus lo hu đrul luz bê los six tưs hox: “Nưr anh hungx jos Bacx”.

Hồ Mai (t.h)

1,072
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.