Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kpă Klơng - Nênhs anh hungx tov trôngz Chư Pông

25/10/2018 10:25 G10T+7

Kpă Klơng, minhx cxưx Gia Rai (Jrai), zus shông 1948, nhoz Ia Pia, hênhx Chư Prông, xênhr Gia Lai.

Tươngs Anh hungx Kpă Klơng nhoz đrôngl Pleuku

Zơưv môngl uô ju cich thâuv 14 shông. 17 shông, Kpă Klơng môngl uô trinh sat thuôx Hênhx đôis Chư Prông.  Zơưv tuôs shông 1975, thâuv tsinhv uô Tham mưu phor Xênhr đôis Gia Lai, câp hamx Thươngs uir. Muôx ntâus lus đruôl thangv lus zơưv xưs li jai thoais lus tinhr mưu trir haz saz lus hur ntâus nênhs fêv xưs li tuô yangz nênhs fêv… Kpă Klơng lo Têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx lưx lươngs vur trang shông 1967. Cảm hưngr ntơưv kâur Kpă Klơng, shông 1965, tsêr văn Nguên Ngocx muôx truêns cir “Nênhs jungr sir đrăngs kangz trôngz Chư Pông”.

Hồ Mai (t.h)

1,294
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.