Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hoàng Văn Nọn-Bir thư Chi bôs Đangv uô ntêx hlo ntơưv xênhr Cao Bằng

12/03/2020 10:26 G3T+7

Đôngx chir Hoàng Văn Nọn (tsinhv hu uô Hoàng Như, Tú Hưu) zus shông 1907, minhx cxưx Zir nhoz jos Nà Toàn, phươngx Đề Thám, đrôngl Cao Bằng. Txix shông 1926, đôngx chir môngl cơưv shuv haz hoax đôngs cach mangs tov Long Châu (Trung Quốc).

Đôngx chir Hoàng Văn Nọn

Lo Đangv phênhz côngs tror lus Cao Bằng hoax đôngs, shông 1930, ntơưv hangr đêx Nặm Lìn, đôngx chir Hoàng Văn Nọn cxiv tsang haz uô Bir thư Chi bôs Đangv nhoz Cao Bằng chox kra cach mangs tangs nro xênhr. Đôngx chir Hoàng Văn Nọn tsinhv lo lanhr tus Nguyễn Ái Quốc kra lus Nga haz kra cơưv lơp lir luâns Mác - Lê-nin, tưz zos shuv xinh xuât săc. Shông 1938, đôngx chir mangl nênhs fêv ntêl ntơưv Hà Nội, cơư chuôz ntơưv tsêr uô tưx Hỏa Lò. Shông 1945, Nhật ntâus Pháp, đôngx chir cênhz fôngx zưl uô tưx tsir tơưv tsêr uô tưx, tror lus Cao Bằng hoax đôngs, hu bê yaz uô Hoàng Như. Đôngx chiri tưz cxiv tsang pangz tuz tros chênhr mangx txinhz chinhr cuênx lus tsuô cach mangs nhoz chor châu făngz hnuz tuôx xênhr Cao Bằng. Chor shông uô kangz ntơư, đôngx chir txuôl nzir uô hâux lưv, nhoz mênhx hâu tưs tưz uô tar jông hâux lưv lo zos…

Hồ Mai (t.h)

1,070
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.