Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hồ Thị Đơm-Lênhx nxeik anh hungx ntơưv trôngz jôngr Trường Sơn

07/01/2021 09:50 G1T+7

Zus shông 1940 hur iz chuôz zis trơưs cach mangx, hlông hluôs ntơưv lênhx nxeik nênhs Pa Cô anh hungx Hồ Thị Đơm (tsinhv hu uô Kăn Đơm nhoz xar A Ngo, hênhx A Lưới, xênhr Thừa Thiên – Huế) cênhz đrul 2 jas ntâus tsangv tir Phap haz tir Mỹ.

Shênhv đuôz pux ju cich Hồ Thị Đơm muôx 23 shông

19 shông, pus li lo txir tso môngl uô lưx lươngx ju cich xar Hồng Hạ haz muôx côngv ntơưv 21 shông. Côngz bê ntơưv pux anh hungx Kăn Đơm vangv vol thôngz thangx angr cach mangx A Lưới đrul shênhv đuôz iz lênhx pux ju cich hluôs, jungr camv, hiên ngang grang fov môngl ntâus đônx nênhs fêv. Pus tưz môngl ntâus 316 chuôv, tuô yangx 300 tus nênhs fêv, ntêk chiax 8 tus, tuô pôngz 2 luz hâur yangx nênhs fêv, thu 25 trăngz fov cxuô zangv. Pus kruôz ntuôl pêx xinhv khơưz yênhx cxênhz met cêr hox cơưz, môngl xang ntơưr... Tsi yuôr kror qơư tưs cưs tsi muôx pus nênhr tơư xưs li  Hồng Hạ, A Ngo, Khe Máu, đơưv Mẹ Ơi, Kim Quy, Mỏ Quạ, sông A Sáp, trôngz A Bia... Shông 1994, pus lo Đangv haz Têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngx Vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

1,796
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.