Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hồ Thị Ðơm – Bu ur hăt janh tâm ka lang bri yôk têh Trường Sơn

07/01/2021 09:50 G1T+7

Deh năm 1094 tâm r’năk tĕng kăch mạng, n’hâm suan druh bơh bu nuyh bu ur Pa Cô hăt janh Hồ Thị Ðơm (hôm dơi bu moh lah Kăn Ðơm ta xă A Ngo, n’qual A Lưới , n’gor Thừa Thiên – Huế) tâm r’nglăp đah 2 tâ tâm lơh tâm su têh đah Prăng n’hanh My.

Rup mpơl bu ur du kích Hồ Thị Ðơm ta năm 23

Năm 19, păng dơi mbő păng ân lăp kan bư du kích ta xă Hồng Hạ n’hanh gĕh n’hâm suan pah kan ta năm 21. Săk bơh bu ur Hăt janh Kăn Ðơm dơi bu gĭt lam ăp ntŭk neh ntu kăch mạng A Lưới đah du huê bu nuyh du kích druh gĕh âk nau blau, gĕh nau janh, mô klach rĭ aơ ndjôt phao panh tâm mpôih ka han bu. U lĕ tâm lơh 316 tâ, panh khĭt rlau 300 nuyh ka han bu, nhŭp rêh 8 nuyh, panh tôp 2 mlâm rdeh mpăr, sŏk 25 ntil phao bleo. U kuăl jă Bu nuyh bon lan koai ntu neh, pah kan ndơp săm bŭt… Ăp ntŭk neh ntu gĕh têl âk n’hâm suan u pah kan tâm ban gĕh Hồng Hạ, A Ngo, Khe Máu, yôk Mẹ Ơi, Kim Quy, Mỏ Quạ, dak A Sáp, yôk A Bia... Năm 1994, u dơi Ðảng n’hanh bri dak kơp nau moh bu nuyh Hăt janh Phung ka han Tâm lơh Bu nuyh bon lan.

Hồ Mai (t.h)

1,799
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.