Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hồ Phòm - nênhs anh hungx trôngx lôngl chuô Cha Lo

10/12/2020 10:10 G12T+7

Anh hungx Hồ Phòm zos nênhs Bru - Vân Kiều, nhoz jos Hà Vi, xar Dân Hóa, hênhx Minh Hóa, xênhr Quảng Bình. Shông 1954, zơưv môngl uô tuz trok, uô hâux lưv por vêv an ninh sâuv ntu đriv Việt-Lào.

Anh hungx Hồ Phòm cênhz tuz nhuôs hur tsêr

Zos nênhs nhoz qơu pâuz lus Lào, zơưv tsinhr hlôngr khâuz ndơưk uô pêx xinhv chia nrar môngl xur mông nênhs fêv chor đônx. Zơưv chor hoax đôngs tưz pangz lưx lươngs cach mangx Lào ntâus tơưk đônx Lằng Khằng, qơư tsôt La Te (xênhr Khăm Muộn) shông  1961, krêz cêr chia yêz môngl lus đhâu têz qơưs Lào. Shông 1963, uô kangz cơưv tar lơp cuân bor ntơưv Trung Quốc, zơưv lo cưv uô côr vânr cuân sưs pangz cuân đôis cach mangx Lào. Hur ntu uô hâux lưv tov Lào, zơưv njiz ntâu ngui hiêmv, tangz sis lo pêx xinhv pangz haz caz njê ntơưv zus mas tsir đhâu qơư tuôs. Đrul chor thanhx tich uô lo, shông 1969, zơưv lo hlôngr njêx muôl lưx lươngs cuân bor ưu tur hoax đôngs tov Lào môngl Hà Nội cơưv chei cênhz tuz trok biêtx đôngs Sài Gòn. Shông 1970, đaix uir Hồ Phòm lo khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv, Zơưv tưz zos nênhs Bru - Vân Kiều uô ntêx hlo haz iz lênhx txus nhis nuôr nhoz hênhx Minh Hóa lo khơưs côngz bê saz hlo nuôr.

Hồ Mai (t.h)

1,437
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.