Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trôngx K’pan ntơưv nênhs Ê Đê

18/05/2017 14:39 G5T+7

Nênhs Êđê, trôngx K’pan zos chuôz tangv, chuôz zênhx thiêng liêng uô puv cuz saz, bluô nux ntơưv vangx tsêr.

Lêr cưr trôngx K’pan

K’pan zos iz luz trôngx ntông khênhx ntêr muôx 15m, đangr txix 65 txus 85cm, tuôz 7-8cm yênhv saz 45-50cm, muôx njir gâus oz tos uô khor kho, muôx jul. Chuôz zis uô K’pan tsuôv muôx chuôz thênhx truôx, muôx ntâu huz, muôx saz jông, khênhr hov pangz chor nênhs nhoz iz puôs ndik; tsuv bangx cxix tưv, buô, keiz, chơưr, njaz tsuô pux tuz nhuôs sir zôngv hur hnuz uô K’pan; tsuv tsov cưv lo chor lêr hiênr sinh, côngv đăngs jul, muôx ntâu jas uô no tsuô côngx đôngx. Hâux lưv nrar haz txar ntông uô K'pan, txir nênhx tsuv lo saz langx truôx tsuô tos pux. Uô kangz ntơư, tsưr tsêr fuô thơưx tâus tangs txus cxuô lênhx nênhs muôz tâus bơưv tar luz trôngx K’pan jông li luz gox, mas chox lus tsêr txâuk cangz cêr hoa văn truênx thôngr. Thâuv luz trôngx K’pan uô lo tar tsuv uô lêr chox lus tsêr, pov tsuô tsưr xinhz, lêr côngv ntux…

Bình Nhi (t.h)

757
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.