Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rnơl K’pan bơh bu nuyh R’đe

18/05/2017 14:39 G5T+7

Ðah ma bu nuyh R’đe, rnơl K’pan jêng ndơ dŏng, ndơ kh’lay mpơl ân bu gĭt nau krŏng nkuăng, nau bêng gĕh bơh bu nuyh nơm tơm wâl.

Bư brah wơt rnơl K’pan nglăp tâm wâl

Rnơl K’pan lah du mlâm nơl têh dơi bu trah nkra tă bơh tơm si jong tâm 15 met, huy 65 tât 85 cm, mbâl tâm 7 – 8 cm nkơl prêh tâm 45 – 50 cm, ta bar bôk que đê nĕ bư rnơl nâp mô gĕh chĭng đĭng, dăng krâng. R’năk trah nkra K’pan lah r’năk ndrŏng mơ dơi lôch nkra, gĕh âk yăng gir, gĕh nuih nhâm uĕh, way kơl ăp bu nuyh bơh mĕng; rơm ân nŭm rpu, sur, iăr, ndrănh, phe gơi ân bu nuyh bon lan sa ta ăp nar trah nkra rnơl K’pan; ndâk ăp tâ khĭt sa rpu, ndrôk, dăn nau dăng săk jăn, gĕh âk nau kan ân bon lan ngêt sa. Nau kan joi n’hanh ma kal tơm si gơi dŏng trah nkra rnơl K’pan, bu ka lô dơi tâm nchră nê nê nau kan ma r’năk mpeh bơh ur. Jêh nĕ, bu nơm tơm wâl chôk sung du tong jêh rĭ ăp bu nuyh ba bă trah chôk gơi nkra jêng rnơl K’pan đah dŭk, jêh rĭ wơt leo sĭt ta wâl gơi trah nkra tay ân uĕh. Lah rnol Kpan jêh bu trah nkra lôch mơ dơi bu bư brah nglăp tâm wâl dŏng, bư brah lang Yang…

Bình Nhi (t.h)

756
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.