Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Dungr sir 5 chênhr hlo” Vương Văn Chaix

19/12/2019 10:10 G12T+7

Đôngx chir Vương Văn Chaix zus shông 1947, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Đa Thông, hênhx Thông Nông, xênhr Cao Băngx, môngl uô tuz tros hli 6/1968 thuôx Đais đôis 2, Tiêuv đoanx 7, Trung đoanx 66, Măts tsâns Têi Nguên.

Anh hungx Lux lươngs Vur trang Pêx xinhv, liêtx sir Vương Văn Chaix

Hnuz 31/5/1971, trung đôis ntơưv Vương Văn Chaix nhênhx hâux lưv krêz kror trôngx ntâus hâur qox đrul đias hinhx nxangz njêl njol ntơưv cưr điêmv Ngocx Rinh Rua. Nênhs fêv ntơưv cưr điêmv tuô tuôx făngz kror trôngx krêz chênhr yênhv uô tsuô pêz li tuz tros tuôs ntâu, đôis hinhx tsơưs jux jul. Vương Văn Chaix xung phong puôs môngr tơưk, phar tangs langx cangz tangr haz uô thơưx đôis hinhx đơn vis ntâus hâur qox, ntênhs chiax nênhs fêv, ntâus ndangx môngl hur plơưr chiv hui haz thangx tsangv côr vânr Mir. Uô kangz yangx 11 tênhz six hơưv ntâus tsangv, đơn vis tưz uô tsưr tangs cangr nro cưr điêmv Ngocx Rinh Rua. Đôngx chir Chaix tưz phar tơưk vis trir kror trôngx krêz, ntâu tsinhz lô côt hâur qox, tuô pôngz đangr hlâu nênhs fêv, ntâus tsinhz sơv chiv hui nênhs fêv haz ntês tux binh nênhs fêv chênhr hlo, muôx côngz lo grang côngz bê “Dungr sir 5 chênhr hlo” cưs tangs nro đơn vis njênhk nhiav khơưs tsuô. Đôngx chir lo đơn vis xair chia tror kangz cênhz đôngx đôis ntâus tsangv. Hur chuôv ntâus hênhr yangx ntơưv Ngocx Bơx Biêng hnuz 2/6/1971, tưz mangl moz nhangr, đôngx chir tsinhv jungr camv chiv hui trung đôis cxangz nzir nhias krêz kror trôngx ntâus nhangx môngl tsuô đôis hinhx phangx tangr muôx jul ntơưv nênhs fêv. Hur chuôv ntâus đăngs jul tsi siz luôs ntơư, đôngx chir tưz anh jungr tuôs.

Hồ Mai (t.h)

1,469
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.